Artikeldatabank - Tips & Advies Geld uit uw vennootschap halen: Jaargang 06, nummer 11

 
MyMinfin-volmacht geven? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Bezoldiging » Varia
MyMinfin-volmacht geven?..MyMinfin-volmacht? Uw boekhouder vraagt u om hem een MyMinfin-volmacht te geven. U vraagt zich af waarom dat nodig is, want hij heeft toch al een volmacht om zowel uw vennootschapsaangifte als uw privéaangifte (via Tax-on-web) in te dienen. Nodig? Neen, om uw boekhouder uw aangiftes te laten indienen, heeft hij die MyMinfin-volmacht...
Meer
Liquidatiereserve Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Bezoldiging » Varia
Liquidatiereserve..Uitkering als dividend. Wanneer u een liquidatiereserve aanlegt, kunt u die later tegen slechts 5% roerende voorheffing (rv) uitkeren als dividend. Met die ‘later’ bedoelen we dat er ten minste vijf jaar verstreken moet zijn sinds de laatste dag van het boekjaar van aanleg van die reserve (art. 269, §1, 8° WIB 92)...
Meer
Een eenmalige of jaarlijkse opstal- of erfpachtvergoeding? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Recht van opstal » Fiscaal
Voor een recht van opstal of erfpacht dat u verleent aan uw vennootschap, mag u een vergoeding vragen. Dat kan een eenmalig bedrag bij aanvang zijn of een jaarlijks bedrag zolang het opstal- of erfpachtrecht loopt. Wat kiest u het best?
Meer
Dividend, ja, maar uit welke reserves? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Dividenden » Roerende voorheffing
Legt uw vennootschap liquidatiereserves aan, dan bestaat daarvoor een specifieke volgorde om die later als dividend uit te keren. Welke is dat dan en hoe zit dat trouwens met uw reeds bestaande ‘gewone’ reserves? Moeten die niet eerst uitgekeerd worden?
Meer
Hoeveel wettelijk pensioen? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Bezoldiging » Varia
Hoeveel wettelijk pensioen?..Opbouw groepsverzekering. Betaalt uw vennootschap premies voor een groepsverzekering of zgn. individuele pensioentoezegging, dan zijn die, zoals u weet, voor haar aftrekbaar voor zover de zgn. 80%-grens gerespecteerd wordt. De zgn. 80%-grens. Die 80%-grens houdt kortweg in dat uw totale pensioen, dus uw extralegaal pensioen...
Meer
Koopt uw vennootschap een motor of doet u dat zelf? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Gratis auto en/of tankkaart » Privé belastbaar voordeel
U wilt graag een motor kopen en daar ook professionele verplaatsingen mee doen. Is het dan beter dat uw vennootschap die motor koopt en u privé belast wordt op een voordeel of dat u privé de motor koopt en uw vennootschap een km-vergoeding aanrekent?
Meer
Een roerende verhuur privé aangeven als winst? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Verhuur roerende goederen aan uw vennootschap » Privéfiscaliteit
Verhuurt u roerende goederen zoals een auto aan uw bvba, dan geeft u de huur normaal gezien aan als roerende inkomsten. Waarom gaf een collega die huur dan aan als winst? Wat vonden de fiscus en de rechter ervan en wat kunt u eruit leren?
Meer
Uw rc-tegoed inbrengen om goedkoper dividend te krijgen? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Dividenden » Roerende voorheffing
Zo u sinds 01.07.2013 een kapitaalinbreng in geld doet, is er op termijn soms een dividenduitkering tegen 15% roerende voorheffing in plaats van 25% mogelijk. Telt een inbreng van uw rc-tegoed ook mee als zo’n inbreng in geld? Wat vindt de minister daarvan?
Meer
Pand in vennootschap, altijd belast op een voordeel? Publicatiedatum: 01.07.2015
Artikeldatabank » Gratis woning » Varia
Uw vennootschap heeft een appartement dat ze verhuurt. Uw controleur gaat er echter van uit dat u dat pand privé gebruikt. Hij belast u dus op een voordeel en vermindert de notionele interestaftrek. Kan dat zomaar? Wat zegt de minister?
Meer

Filter uw resultaat

Filter het zoekresultaat op hulpmiddelen en/of thema's en trefwoorden.

Thema's en trefwoorden

        Alles tonen (16)
Geactualiseerd op: 16.02.2018
Doorzoek 'Geld uit uw vennootschap halen'

Meer van Indicator

Indicator