visual Themadossiers

Themadossiers

Specifieke thema's in detail toegelicht met concreet advies om voor uw bedrijf en als ondernemer maximaal voordeel te behalen.

Filter op thema


Als zelfstandige of kmo het coronavirus financieel bestrijden

25.05.2020 • GEÜPDATET •

Als zelfstandige of kmo het coronavirus financieel bestrijden

Door de verspreiding van het coronavirus ondervinden vele bedrijven financiële en operationele moeilijkheden. Om daaraan tegemoet te komen heeft de regering een pak maatregelen genomen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Zo wordt er betalingsuitstel toegekend, krijgt men meer tijd voor het indienen van diverse aangiften, zijn de voorwaarden voor het overbruggingsrecht versoepeld, enz. Dit dossier biedt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Daarnaast wordt er ook uitgebreid ingegaan op de diverse uitdagingen op het vlak van personeelszaken (tijdelijke werkloosheid, thuiswerk, enz.).

Download themadossier

3621.48  kB

Alles wat u moet weten over de taxshelter

27.02.2020

Alles wat u moet weten over de taxshelter

De Belgische filmindustrie doet het de laatste jaren goed! Veel van deze producties worden financieel ondersteund door het systeem van de zgn. taxshelter. Wat is eigenlijk precies zo'n taxshelter? Kunt u met uw vennootschap ook zo'n investering doen? Wat zijn de voorwaarden, de aandachtspunten en wat brengt die investering u mogelijkerwijze op? Dit dossier geeft u op deze en andere vragen een praktisch antwoord.

Download themadossier

770.50  kB

De aanslag geheime commissielonen

12.02.2020

De aanslag geheime commissielonen

De regelgeving rond de aanslag geheime commissielonen werd enkele jaren geleden in positieve zin gewijzigd. Zo werd onder meer het tarief van de aanslag sterk verlaagd. Toch blijft het voor de praktijk van belang om te weten wanneer uw vennootschap wel of niet verplicht is om fiscale fiches op te stellen. Dit dossier zet voor u nog eens alles op een rij.  

Download themadossier

776.89  kB

Meerwaarde gespreid laten belasten

12.02.2020

Meerwaarde gespreid laten belasten

Verkoopt uw vennootschap een investering, dan is het in principe mogelijk om de winst die daarbij gemaakt wordt pas in de loop van de volgende jaren te laten belasten, wat uiteraard fiscaal gezien voordeliger is. In dit dossier lichten we toe hoe dat precies in elkaar zit en wat de voorwaarden zijn.

Download themadossier

297.30  kB

Een tantième toekennen

12.02.2020

Een tantième toekennen

Het toekennen van een tantième kan fiscaal gezien een interessante manier zijn om geld uit uw vennootschap te halen. In dit dossier wordt er verder ingegaan op die voordelen en vindt u ook concrete tips om de uitkering van een tantième te optimaliseren.

Download themadossier

143.23  kB

Alles wat u moet weten over de herkwalificatie van huur als loon

12.02.2020

Alles wat u moet weten over de herkwalificatie van huur als loon

Het verhuren van een onroerend goed aan uw vennootschap kan een interessante manier zijn om geld uit de vennootschap te halen. Huurinkomsten worden immers minder zwaar belast. Toch mag u niet onbeperkt huurgeld vragen. Met dit dossier in de hand vermijdt u dat (een gedeelte van) de gevraagde huur geherkwalificeerd wordt als loon.

Download themadossier

215.08  kB

Interesten en dividenden uitkeren

12.02.2020

Interesten en dividenden uitkeren

De regering heeft de laatste jaren meermaals gesleuteld aan het tarief in de roerende voorheffing. Dit dossier geeft u een overzicht van de spelregels zoals die gelden sinds 1 januari 2013 als u geld uit uw vennootschap wilt halen via de opname van een dividend of interest. Ook de mogelijkheid om uw reserves vast te klikken aan 10% rv en het sinds 1 juli 2013 ingevoerde verlaagde rv-tarief van 15% op sommige dividenden, komen aan bod in dit dossier.

Download themadossier

313.58  kB

Wat moet u weten over 'kosten eigen aan de werkgever'?

12.02.2020

Wat moet u weten over 'kosten eigen aan de werkgever'?

Een ‘creatieve’ vennootschap werkt graag met zgn. kosten eigen aan de werkgever. Het gaat dan om kosten die uw vennootschap terugbetaalt aan u als bedrijfsleider, voor uitgaven die u in het kader van uw werk voor uw rekening genomen heeft. Dit dossier bespreekt de belangrijkste kosten eigen aan de werkgever, alsook het meest recente standpunt van de fiscus rond onder meer de forfaitaire buitenlandse kostenvergoeding.

Download themadossier

576.86  kB

Een tweede verblijf: privé of op naam van uw vennootschap? Wat zijn de fiscale gevolgen?

09.04.2014

Een tweede verblijf: privé of op naam van uw vennootschap? Wat zijn de fiscale gevolgen?

Dit dossier probeert u een antwoord te geven op de vaak gestelde vraag of u een tweede verblijf het best aankoopt op naam van een vennootschap of ten persoonlijke titel. Het spreekt voor zich dat er op deze op het eerste gezicht eenvoudige vraag niet zomaar een pasklaar antwoord gegeven kan worden. U moet immers rekening houden met zoveel elementen. Dit dossier weegt alvast de voor- en nadelen tegen elkaar af.

Download themadossier

2111.46  kB

Reserves vastklikken tegen 10% roerende voorheffing

01.10.2013

Reserves vastklikken tegen 10% roerende voorheffing

Tegelijk met de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus die ingaat vanaf 01.10.2014 werd er een tweede maatregel ingevoerd. U kunt immers de bestaande reserves van uw vennootschap vastklikken tegen 10% door ze om te zetten in kapitaal. Afhankelijk van de afsluitdatum van uw boekjaar heeft u daar soms niet echt veel tijd meer voor… Dit dossier legt u uit hoe die regeling precies in elkaar zit.

Download themadossier

1799.84  kB

De fiscale (val)strikken van de begroting

10.01.2013

De fiscale (val)strikken van de begroting

De regering-Di Rupo I heeft talrijke maatregelen genomen die voor u fiscaal een grote impact hebben, zowel op zakelijk vlak als op privévlak. De maatregelen voor het jaar 2012 zijn inmiddels allemaal in wetten gegoten (de Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011, de Programmawetten van 29 maart 2012 en van 22 juni 2012 en de Wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012). Ook de eerste wet met fiscale maatregelen voor 2013 is al in het Belgisch Staatsblad verschenen (Programmawet van 27 december 2012) en een aantal bedragen zijn reeds geïndexeerd. Met dit actuadossier heeft u een schematisch overzicht van al deze wijzigingen voor 2012 en 2013.

Download themadossier

1545.23  kB

De nieuwe antimisbruikbepaling

27.11.2012

De nieuwe antimisbruikbepaling

De nieuwe 'algemene antimisbruikbepaling' is sinds kort in werking getreden. Dit dossier maakt u wegwijs in de nieuwe formulering en interpretatie van het beruchte artikel 344, § 1 WIB. De voorwaarden van het zgn. fiscaal misbruik worden toegelicht alsook de manier waarop u zich kunt verdedigen tegenover de fiscus. Voor welke belastingen geldt die nieuwe regel nu en vanaf wanneer precies? Ten slotte komt de recente circulaire aan bod waarin de fiscus aangeeft wat nu wel en niet meer kan op vlak van de registratie- en successierechten.

Download themadossier

1779.47  kB

Vruchtgebruik

23.10.2012

Vruchtgebruik

Een gesplitste aankoop samen met uw vennootschap waarbij uw vennootschap het vruchtgebruik koopt van een woning en u privé de blote eigendom, is en blijft fiscaal interessant. Opdat uw vruchtgebruikconstructie uit het vizier van de fiscus blijft, is het echter belangrijk dat uw vruchtgebruikconstructie goed opgezet wordt. Dit dossier helpt u daarbij door onder andere de belangrijkste juridische regels uiteen te zetten en de gevolgen op het vlak van de inkomstenbelastingen en de registratierechten voor uw vennootschap en u privé op te lijsten. Ook de belangrijkste pro’s en contra’s van een vruchtgebruikconstructie worden in dit dossier toegelicht.

Download themadossier

1753.73  kB

Uw familiale onderneming overdragen in Vlaanderen sinds 1 januari 2012

17.10.2012

Uw familiale onderneming overdragen in Vlaanderen sinds 1 januari 2012

Sinds 1 januari 2012 zijn in Vlaanderen de regels om uw familiale onderneming of vennootschap te schenken of te laten vererven grondig veranderd. Het komt er, kort gezegd, op neer dat het schenken van uw onderneming of vennootschap voortaan tegen 0% kan, terwijl er bij vererving steeds 3% of 7% successierechten betaald moeten worden. Dit dossier maakt u wegwijs in deze nieuwe regeling en bespreekt onder meer de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nieuwe gunsttarieven. Verder krijgt u ook een antwoord op de vraag of een holding, een patrimoniumvennootschap of een managementvennootschap voortaan uitgesloten zijn van deze regeling.

Download themadossier

1848.87  kB

De nieuwe spelregels inzake BTW-aftrek en de gevolgen ervan voor uw voordelen van alle aard

01.08.2012

De nieuwe spelregels inzake BTW-aftrek en de gevolgen ervan voor uw voordelen van alle aard

Onlangs heeft de btw-administratie een beslissing gepubliceerd over de nieuwe regels inzake aftrek en voordelen van alle aard. Door een aantal praktische problemen zijn deze nieuwe regels echter tot nader order opgeschort. Om u toch reeds volledig voor te bereiden op de aankomende veranderingen, behandelt dit dossier voor de meest voorkomende voordelen enerzijds de btw-regels zoals die vandaag gelden en anderzijds de nieuwe regels.

Download themadossier

1744.67  kB

Technieken om uw onroerend goed fiscaal voordelig te schenken

06.06.2011

Technieken om uw onroerend goed fiscaal voordelig te schenken

De populairste manier om aan successieplanning te doen, is diegene waarbij ouders vooraf schenken aan hun kinderen om zo de hoge successierechten te vermijden. Voor onroerende goederen (bv. een huis, een appartement of een stuk grond) ligt schenken echter een stuk moeilijker dan voor roerende goederen. In dit themadossier bespreken we de mogelijkheden die er op dat vlak bestaan...

Download themadossier

582.08  kB

Trouwen of samenwonen: wat zijn de fiscale verschillen?

14.04.2011

Trouwen of samenwonen: wat zijn de fiscale verschillen?

In België kunt u kiezen uit drie manieren van samenleven. U kunt ervoor kiezen om te huwen, wettelijk samen te wonen of feitelijk samen te wonen. Ondanks de vele pogingen van de wetgever om gehuwden en samenwonenden gelijk te schakelen, blijven er nog belangrijke verschillen bestaan. We overlopen in dit dossier wat de belangrijkste fiscale consequenties zijn voor elk van deze samenlevingsvormen.

Download themadossier

528.18  kB

Groenestroomcertificaten praktisch bekeken

12.01.2011

Groenestroomcertificaten praktisch bekeken

Dit dossier geeft u een praktische kijk op de groenestroomcertificaten. Wat ze zijn, wat u ermee kunt doen, wie ze toekent en aan wie u ze kunt verkopen. U vindt tevens de fiscale (en boekhoudkundige) aspecten terug van de groenestroomcertificaten.

Download themadossier

515.05  kB

Hoe kunt u via uw huwelijkscontract zorgen voor minder successierechten?

16.12.2010

Hoe kunt u via uw huwelijkscontract zorgen voor minder successierechten?

Wie in het huwelijksbootje stapt, heeft de mogelijkheid om al dan niet te kiezen voor een huwelijkscontract (bv. scheiding van goederen, algehele gemeenschap, enz.). Door in het huwelijkscontract een specifiek beding te voorzien, kunt u aan fiscale optimalisatie doen. Dit dossier legt uit welke bedingen vaak voorkomen, wat u ervoor moet doen en in welke situatie dit een goede techniek is.

Download themadossier

558.87  kB

Erfpacht, opstal, vruchtgebruik en koop- de belangrijkste verschillen voor u en uw vennootschap

02.12.2010

Erfpacht, opstal, vruchtgebruik en koop- de belangrijkste verschillen voor u en uw vennootschap

Het onderscheid tussen vruchtgebruik, erfpacht en opstal is niet altijd duidelijk. In dit dossier bespreken we de mogelijkheden die deze zakelijke rechten bieden voor u en uw vennootschap en we zetten ook de verschilpunten op een rijtje.

Download themadossier

523.38  kB

Wie betaalt uw zonnepanelen het best: u of uw vennootschap?

18.11.2010

Wie betaalt uw zonnepanelen het best: u of uw vennootschap?

Zit u in vennootschap en wenst u zonnepanelen te plaatsen, dan is het niet altijd duidelijk wie dat nu vanuit fiscaal oogpunt het best betaalt, uzelf of uw vennootschap. In dit dossier bekijken we welke verschillende mogelijkheden er zijn wanneer uw vennootschap eigenaar is van het pand waarin u woont en wanneer u privé eigenaar bent van dat pand.  

Download themadossier

606.66  kB

Hoe kunt u het best uit de schijnwerpers van de fiscus blijven?

07.10.2010

Hoe kunt u het best uit de schijnwerpers van de fiscus blijven?

Of een aangifte al dan niet gecontroleerd wordt, wordt momenteel bepaald door het geautomatiseerde systeem van 'datamining'. In dit dossier vindt u een antwoord op de vragen wat het is, hoe het werkt en vooral hoe u uit het 'datamining'-vizier kunt blijven.

Download themadossier

517.41  kB

BTW en eigen werk in onroerende staat: hoe zit dat ook alweer?

23.09.2010

BTW en eigen werk in onroerende staat: hoe zit dat ook alweer?

In dit dossier worden de gevolgen besproken op het vlak van de BTW wanneer u werken in onroerende staat verricht voor de doeleinden van uw eigen economische activiteit, voor uw eigen privédoeleinden of voor de privédoeleinden van uw personeel.

Download themadossier

507.73  kB

Praktische handleiding om de rubrieken C, D en E van vak VIII van de aangifte in te vullen

24.06.2010

Praktische handleiding om de rubrieken C, D en E van vak VIII van de aangifte in te vullen

Dit dossier behandelt de rubrieken C, D en E van vak VIII die alle codes bevatten inzake de gewone en bijkomende interestaftrek alsook de interesten van groene leningen samen met alle codes voor de kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van schuldsaldoverzekeringen die recht geven op een belastingvermindering van het type bouwsparen of langetermijnsparen.

Download themadossier

836.79  kB

De nieuwe S-BVBA als fiscaal instrument?

14.06.2010

De nieuwe S-BVBA als fiscaal instrument?

In dit dossier gaan we dieper in op wat een S-BVBA precies is en wat de voorwaarden zijn om zo'n S-BVBA te kunnen oprichten. We belichten in dit dossier eveneens de fiscale aspecten ervan.

Download themadossier

545.49  kB

Aftrek 'enige en eigen' woning: de zgn. woonbonus (vak VIII A en B van de belastingaangifte)

10.06.2010

Aftrek 'enige en eigen' woning: de zgn. woonbonus (vak VIII A en B van de belastingaangifte)

In rubriek A en rubriek B van de aangifte zijn er codes voorzien voor het invullen van de interesten, de kapitaalaflossingen en de premies voor schuldsaldoverzekeringen die recht geven op de aftrek voor de enige en eigen woning, ook wel de 'woonbonus' genoemd. Dit dossier geeft u een praktisch overzicht van de manier waarop u het bedrag inzake de woonbonus moet berekenen en hoe u dit in de aangifte moet vermelden.

Download themadossier

620.34  kB

Inkomsten van onroerende goederen: hoe vult u vak III van de aangifte correct in?

27.05.2010

Inkomsten van onroerende goederen: hoe vult u vak III van de aangifte correct in?

In het vak III van de aangifte moet u de inkomsten invullen uit onroerende goederen die behoren tot uw privépatrimonium. Dit dossier geeft u een praktisch overzicht van wat u precies in welke code moet vermelden.

Download themadossier

561.69  kB

Praktische handleiding om u te helpen bij het terugvragen van uw buitenlandse BTW

04.05.2010

Praktische handleiding om u te helpen bij het terugvragen van uw buitenlandse BTW

Uw buitenlandse BTW over 2009 terugvragen is sinds dit jaar gemakkelijker geworden en verloopt nu elektronisch via Intervat. In dit dossier overlopen we stap per stap hoe u de buitenlandse BTW precies kunt terugvragen.

Download themadossier

1603.84  kB

De energieaftrek in 2009 en in 2010

26.04.2010

De energieaftrek in 2009 en in 2010

Aan de energieaftrek is er sinds 2010 heel wat gewijzigd. In dit dossier lichten we daarom nog eens kort toe hoe het regime van de energieaftrek in 2009 was en hoe dit regime eruitziet sinds 2010 met daarbij een handig overzicht.

Download themadossier

534.56  kB

Regeling inzake afbraak en wederopbouw tegen 6% wordt verlengd

12.02.2010

Regeling inzake afbraak en wederopbouw tegen 6% wordt verlengd

De herstelmaatregelen om de bouwsector door de economische crisis te helpen, werden recentelijk verlengd. Dit dossier geeft u een overzicht van de bestaande regeling en de recente wijzigingen.

Download themadossier

588.45  kB

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

04.02.2010

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Sinds inkomstenjaar 2010 werden er een aantal nieuwe maatregelen in het kader van de zgn. energieaftrek ingevoerd. Dit dossier geeft u een overzicht van de bestaande regeling en de recente wijzigingen, telkens met praktische voorbeelden.

Download themadossier

461.14  kB

De nieuwe woonfiscaliteit

01.02.2010

De nieuwe woonfiscaliteit

Sinds 2005 is de woningfiscaliteit grondig gewijzigd en is die er zeker niet eenvoudiger op geworden. Aan de hand van dit overzicht kunt u nagaan welke fiscale voordelen u kunt krijgen voor uw hypothecaire lening afhankelijk van de concrete situatie waarin u zich bevindt.

Download themadossier

510.52  kB

Belastingvermindering voor investeringen en uitgaven inzake beveiliging

15.09.2009

Belastingvermindering voor investeringen en uitgaven inzake beveiliging

Investeringen in beveiliging tegen inbraak of brand leveren een fiscaal voordeel op, hetzij onder de vorm van een belastingvermindering, hetzij als een extra investeringsaftrek. Sinds inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010) zijn de diensten van beveiligingsfirma's zelfs voor 120% aftrekbaar voor wie hierop beroepsmatig gezien een beroep doet. Hoe kunt u hiervan optimaal gebruik maken, wat zijn de voorwaarden, …? U vindt een antwoord op al deze vragen in dit overzichtelijke dossier.

Download themadossier

323.19  kB

Sociale en fiscale inhoudingsplicht bij betaling facturen aannemer

28.07.2009

Sociale en fiscale inhoudingsplicht bij betaling facturen aannemer

Sinds 2009 geldt er in bepaalde gevallen een dubbele inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer als hij sociale en/of fiscale schulden heeft. Het is aan de klant om de inhouding en de doorstorting aan de RSZ en/of de fiscus correct uit te voeren. In dit themadossier wordt er concreet toegelicht hoe u uw verplichtingen kunt nakomen.

Download themadossier

269.84  kB

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010

02.07.2009

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010

Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de BTW-regels die van toepassing zijn op het verstrekken van grensoverschrijdende diensten, meer bepaald de regels om de plaats van de dienst te bepalen en de schuldenaar van de BTW aan te duiden. In dit themadossier worden de nieuwe regels toegelicht en geïllustreerd aan de hand van tal van voorbeelden en tips.

Download themadossier

539.97  kB

Hoe moet u correct factureren voor de BTW?

20.01.2009

Hoe moet u correct factureren voor de BTW?

De verplichte vermeldingen op een factuur en ook de correcte wijze van facturatie op het vlak van de btw blijven veel vragen oproepen. Nochtans is een zgn. regelmatige factuur van belang om de btw-aftrek niet in gevaar te brengen. Dit themadossier geeft u een concreet antwoord op tal van praktische vragen inzake de juiste toepassing van de btw.

Download themadossier

583.31  kB

Hoe kunt u roerende goederen schenken?

18.12.2008

Hoe kunt u roerende goederen schenken?

Het schenken van roerende goederen is een eenvoudige en goedkope manier om aan successieplanning te doen. In dit dossier wordt er nagegaan welke mogelijkheden u wat dat betreft heeft en welke zaken er van belang zijn.

Download themadossier

262.64  kB

De nieuwe fiscale gunstregeling voor auteursrechten

12.12.2008

De nieuwe fiscale gunstregeling voor auteursrechten

Sinds dit jaar worden de inkomsten uit auteursrechten zeer voordelig belast. Met dit dossier kunt u nagaan wat deze gunstregeling precies inhoudt en wanneer ze van toepassing is. Bovendien bevatte de nieuwe regeling totnogtoe een aantal knelpunten die de minister onlangs uitgeklaard heeft en die ook toegelicht worden.

Download themadossier

287.83  kB

De fiscale voordelen en de risico's van een holding

02.10.2008

De fiscale voordelen en de risico's van een holding

Fiscaal gezien kan het zeer voordelig zijn om de aandelen van uw werkvennootschap te verkopen aan een (nieuw opgerichte) vennootschap waarvan u tevens de eigenaar bent (een zgn. holding). In dit dossier gaan we na hoe dat precies in elkaar zit en waarop u moet letten om problemen met de fiscus te vermijden.

Download themadossier

559.37  kB

Wanneer heeft u recht op de aftrek voor bijkomend personeel?

11.09.2008

Wanneer heeft u recht op de aftrek voor bijkomend personeel?

Neemt u een bijkomende werknemer met een laag loon in dienst, dan kunt u daar onder bepaalde voorwaarden een mooie fiscale aftrek voor krijgen. Deze regeling is nu in de laatste Programmawet definitief verlengd. In dit dossier bekijken we hoe deze fiscale gunstmaatregel precies in elkaar zit.

Download themadossier

559.68  kB

Wat moet u zeker weten over een belastingcontrole?

28.08.2008

Wat moet u zeker weten over een belastingcontrole?

Vroeg of laat krijgt iedereen weleens een belastingcontrole. Vermits hier veel van kan afhangen, is het belangrijk om te weten wat uw rechten, maar ook uw plichten zijn. In dit dossier vindt u een beknopt overzicht van hoe zo'n controle in zijn werk gaat en hoe u zich kunt verdedigen tegen de fiscus.

Download themadossier

683.69  kB

Hoe het best een gebouw uit uw vennootschap halen?

21.08.2008

Hoe het best een gebouw uit uw vennootschap halen?

Wilt u een pand van uw vennootschap naar uw privévermogen overhevelen, dan telt niet alleen het prijskaartje (zie Rekentools), maar ook de juridische en fiscale gevolgen voor uw vennootschap en voor u privé. In dit dossier bekijken we welke mogelijkheden u heeft en in welke situatie ze het meest aangewezen zijn.

Download themadossier

877.14  kB

Vruchtgebruikconstructies met uw vennootschap

01.07.2008

Vruchtgebruikconstructies met uw vennootschap

Het vruchtgebruik van een gebouw laten aankopen door uw vennootschap kan fiscaal gezien zeer lucratief zijn. In dit dossier wordt uiteengezet hoe zo'n vruchtgebruikconstructie precies in elkaar zit en wat het voordeel is voor uzelf én voor uw vennootschap.

Download themadossier

618.49  kB

Hoe fiscaal gezien het best beleggen in uw vennootschap?

19.06.2008

Hoe fiscaal gezien het best beleggen in uw vennootschap?

Voor vennootschappen bestaan er naast de 'klassieke' beleggingen ook producten toegespitst op de fiscale regels voor vennootschappen. In dit dossier bespreken we een aantal populaire mogelijkheden.

Download themadossier

465.98  kB

Circulaire over de 'misbruiken' van de notionele interestaftrek

12.06.2008

Circulaire over de 'misbruiken' van de notionele interestaftrek

Omdat heel wat vennootschappen zogezegd oneigenlijk gebruik zouden maken van de notionele interestaftrek, werd er een circulaire opgesteld om dit tegen te gaan. De wet werd echter niet aangepast zodat er eigenlijk weinig verandert. In dit dossier worden de concrete gevolgen van deze nieuwe circulaire nader besproken.

Download themadossier

598.38  kB

1 januari 2008: afschaffing van de effecten aan toonder

15.01.2008

1 januari 2008: afschaffing van de effecten aan toonder

Sinds 1 januari 2008 mogen er geen nieuwe effecten aan toonder meer uitgegeven worden. In dit dossier vindt u een overzicht van de gevolgen die dit heeft en van wat er concreet moet gebeuren met de nog bestaande effecten aan toonder.

Download themadossier

643.97  kB

De aftrekbaarheid van maaltijdkosten

10.12.2007

De aftrekbaarheid van maaltijdkosten

Naast het klassieke etentje op restaurant met een zakenrelatie zijn er nog tal van gevallen waarin de kosten van een maaltijd fiscaal aftrekbaar kunnen zijn, waar vaak echter niet bij stilgestaan wordt. In dit dossier vindt u daarvan een overzicht en ook de mate waarin ze aftrekbaar zijn.

Download themadossier

725.87  kB

Notionele aftrek

01.09.2007

Notionele aftrek

Sinds aanslagjaar 2007 kan uw vennootschap een fictief bedrag aftrekken van haar winst. In dit dossier vindt u een heldere uitleg over hoe die beruchte 'notionele interestaftrek' precies werkt en een aantal praktische tips om een zo groot mogelijke aftrek te krijgen

Download themadossier

633.61  kB

Geactualiseerd op: 04.08.2020
Doorzoek 'belasting-adviezen​.be'

Meer van Indicator