Artikeldatabank - Tips & Advies Belastingtips voor bedrijfsleiders: Jaargang 26, nummer 20

 
Consumptiecheque vanaf nu beschikbaar! Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Personeel » Alternatief belonen
Dit jaar kunt u aan uw werknemer(s) een consumptiecheque met een maximale waarde van € 300 aanbieden. Deze cheque is specifiek gericht op gebruik in de door COVID-19 zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca-, cultuur- en sportsector. Hoe zit dat precies?
Meer
Is een tweedeverblijfstaks discriminatie? Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Privé » Gemeentebelastingen
Een man is mede-eigenaar van een vakantiewoning in De Panne en moet een gemeentelijke tweedeverblijfstaks betalen. Volgens hem is de taks strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Krijgt hij gelijk van de rechter?
Meer
Beperk rv bij aankoop buitenlandse obligaties! Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Privé » Beleggen
Beperk rv bij aankoop buitenlandse obligaties!..Buitenlandse obligaties. Wie buitenlandse obligaties koopt op de zgn. secundaire markt (dus reeds lopende obligaties), houdt om fiscale redenen het best de coupondatum in het oog. Anders riskeert u roerende voorheffing (30%) te betalen om een interest die u niet gekregen heeft. In het buitenland kent men...
Meer
Drie maanden gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Personeel » Varia
De Corona III-wet voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing (bv) indien u als werkgever de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid heeft moeten invoeren. Heeft u daar recht op? Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?
Meer
Wanneer is er geen aftrek mogelijk van een supplement? Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Ambtshalve ontheffing
Verhoogt de fiscus na een controle het belastbaar resultaat van uw vennootschap, dan kunnen verliezen en andere aftrekposten soms van dat supplement niet in mindering gebracht worden. Wanneer is dat volgens de wet en volgens de fiscus?
Meer
Kapitaalvermindering in een holding: fiscaal misbruik? Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Privé » Varia
Een vennootschap waarin aandelen van een andere vennootschap ingebracht werden, vermindert haar kapitaal. De fiscus onderwerpt de uitkering aan roerende voorheffing op basis van de antimisbruikbepaling. Wat vond de rechter daarvan?
Meer
De ‘kaasroute’ weldra verleden tijd? Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Erven & schenken » Schenkingsrechten
Vanaf 1 december behoort de zgn. kaasroute wellicht tot het verleden. Heeft u nu nog tijd om vlug een schenking te doen voor de Nederlandse notaris? Hoe zit dat met hand- en bankgiften?
Meer
Is een laptop van € 999 beter dan een van € 1.001... ? Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Btw » Btw-verplichtingen
U bent van plan om beroepsmatig een nieuwe laptop te kopen om die na verloop van tijd ook of vooral privé te gebruiken. In welke mate heeft dat belang voor de aftrekbare btw bij aankoop en waar moet u dan desgevallend op letten?
Meer
Wat keert belastingvrij terug? Publicatiedatum: 15.09.2020
Artikeldatabank » Erven & schenken » Successierechten
Wat keert belastingvrij terug?..Beding terugkeer. Bij meer dan 90% van alle schenkingen wordt er tegenwoordig een zgn. beding van terugkeer voorzien. Als de begiftigde (bv. uw dochter) zou overlijden vóór de schenker (bv. u als vader), zal het geschonken goed belastingvrij terugkeren naar de schenker. Dit beding van terugkeer kan opgenomen worden...
Meer

Filter uw resultaat

Filter het zoekresultaat op hulpmiddelen en/of thema's en trefwoorden.

Thema's en trefwoorden

        Alles tonen (17)
Geactualiseerd op: 18.09.2020
Doorzoek 'belasting-adviezen​.be'

Meer van Indicator