Artikeldatabank - Tips & Advies Belastingtips voor bedrijfsleiders: Jaargang 26, nummer 18

 
Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden! Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Btw » Btw-aangifte
Als u btw-plichtig bent, dan verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire opgaven? Heeft u ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies?
Meer
Hoe de erfbelasting optimaliseren tussen echtgenoten? Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Erven & schenken » Varia
Als een van de echtgenoten een groot eigen vermogen heeft, denkt u het best al vroeg na over een successieplanning. Dat kan via een aantal eenvoudige en goedkope technieken. Wat moet u precies doen?
Meer
Wie ontvangt de beslissing over een bezwaarschrift? Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Bezwaar
Een belastingplichtige geeft een volmacht aan zijn boekhouder om een bezwaarschrift in te dienen. De beslissing over het bezwaarschrift wordt enkel aan hemzelf meegedeeld, niet aan de boekhouder. Is dat volgens Cassatie een procedurefout?
Meer
Geen VAA gratis lening als u de marktrente betaalt? Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Bedrijfsleider » Interesten
Een bedrijfsleider betaalt interest op een lening bij zijn vennootschap. Volgens de fiscus is de interestvoet te laag en hij belast het verschil tussen de zgn. fictieve debetinterest en de betaalde interest als een voordeel alle aard (VAA). Wat vond de rechter daarvan?
Meer
Verlenging steunmaatregelen tot 31.12.2020! Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Actualiteit » Belastingen
Verlenging steunmaatregelen tot 31.12.2020!..Welke steunmaatregelen? Op 06.03.2020 kondigde de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen aan voor vennootschappen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus. Concreet kon men vragen om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding...
Meer
Optimaliseer de doorrekening van restaurant- en autokosten Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Beroepskosten » Restaurant- en representatiekosten
Zowel restaurantkosten als autokosten zijn fiscaal beperkt aftrekbaar. Kunt u de fiscale kost beperken indien u deze kosten doorfactureert aan uw klanten? Bij wie wordt dan de aftrek beperkt? En wat zijn de spelregels?
Meer
Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten? Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Beroepskosten » Restaurant- en representatiekosten
Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Meer
Fiscaal vriendelijk naar uw werk fietsen! Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Auto & transport » Woon-werkverkeer
Indien u of uw werknemer naar uw kantoor fietsen, dan kan uw BV(BA) daarvoor een belastingvrije vergoeding toekennen. Hoeveel? En wat zijn de voorwaarden?
Meer
Biztax ten laatste beschikbaar op 07.07.2020! Publicatiedatum: 25.06.2020
Artikeldatabank » Aangifte » Vennootschapsbelasting
Biztax ten laatste beschikbaar op 07.07.2020!..Biztax. Biztax is de toepassing die FOD Financiën ter beschikking stelt en via dewelke u of uw boekhouder de aangifte vennootschapsbelasting kan indienen. Normaal gezien wordt Biztax ieder jaar begin juni opengesteld. Voor dit jaar was de opening voorzien op 9 juni. Coronamaatregelen. Via een bericht...
Meer

Filter uw resultaat

Filter het zoekresultaat op hulpmiddelen en/of thema's en trefwoorden.

Thema's en trefwoorden

        Alles tonen (21)
Geactualiseerd op: 04.08.2020
Doorzoek 'belasting-adviezen​.be'

Meer van Indicator