Artikeldatabank - Tips & Advies Belastingen: Jaargang 25, nummer 22

 
Wat is het ‘overeenstemmend voertuig’ voor uw fakehybride? Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Auto & transport » Autokosten
De hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet vanaf aanslagjaar 2021 in een verminderde fiscale aftrek van bedrijfswagens. ‘Fakehybrides’ aangeschaft na 31.12.2017 zullen zwaar afgestraft worden, zowel wat de fiscale aftrekbaarheid als de berekening van het voordeel van alle aard (VAA) betreft. Hoe zit dat precies?
Meer
Nieuwe definitie ‘referentiejaar’, ook voor u van belang Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Aangifte » Personenbelasting
Sommige inkomsten in de personenbelasting zijn afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van een eerder jaar, het zgn. referentiejaar. Een recente wet heeft de betekenis van ‘referentiejaar’ gewijzigd. Is die wijziging ook voor u van belang, en zo ja, is ze in uw voordeel?
Meer
Kunt u auteursrechten opnemen uit uw eigen vennootschap? Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Bedrijfsleider » Bezoldiging
De vergoedingen voor auteursrechten genieten een fiscaal aantrekkelijk gunstregime. Om die reden werden er de voorbije jaren diverse rulings aangevraagd door bedrijfsleiders die ‘auteursrechten overdragen’ aan hun vennootschap. Kunt u ook zo’n fiscaal vriendelijke vergoeding uit uw eigen vennootschap halen?
Meer
UBO: geen boete bij indiening vóór 01.01.2020! Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Bedrijfsleider » Aansprakelijkheid
UBO: geen boete bij indiening vóór 01.01.2020!..UBO-register, deadline 30.09.2019. In een vorige adviesbrief (T&A Belastingtips voor bedrijfsleiders, jg. 25, nr. 9, p. 1, 25.02.2019) hebben we reeds uitvoerig besproken wat het UBO-register is, wie u daarin moet vermelden en hoe u uw boekhouder een mandaat kunt geven om dit...
Meer
Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen? Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Aangifte » Personenbelasting
Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies?
Meer
Wanneer maakt uw kind geen deel meer uit van uw gezin? Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Privé » Onderhoudsuitkeringen
Een vader betaalt een onderhoudsuitkering aan zijn dochter en brengt die fiscaal in aftrek. Volgens de fiscus is de uitkering niet aftrekbaar omdat de dochter nog deel zou uitmaken van het gezin van de man. Wat vond de rechter daarvan?
Meer
Rv op de gedeeltelijke verdeling van het vermogen? Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Vennootschap » Kapitaal
Een vennootschap verminderde in 2012 haar kapitaal waarin reserves geïncorporeerd waren en hield op de uitkering van die reserves 10% in plaats van 25% roerende voorheffing (rv) in, omdat de kapitaalvermindering een gedeeltelijke verdeling van het vermogen zou zijn. Wat is het actueel belang van deze zaak?
Meer
Pb: online giften voortaan ook fiscaal aftrekbaar! Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank » Privé » Giften
U las het onlangs wellicht ook in de media: wie een schenking deed aan een erkende organisatie via een online platform als Paypal of Mollie, kon geen belastingvermindering krijgen omdat de erkende organisatie geen attest mocht opmaken. Gelukkig heeft de FOD Financiën dit via een nieuwe circulaire rechtgetrokken.
Meer
Extra tijd voor fiches 281.40, 281.45 en 281.50! Publicatiedatum: 07.10.2019
Artikeldatabank
Extra tijd voor fiches 281.40, 281.45 en 281.50!..Fiche 281.50. In een vorige adviesbrief (T&A Belastingtips voor bedrijfsleiders, jg. 25, nr. 9, p. 1, 25.02.2019) hebben we reeds uitvoerig de spelregels over de fiscale fiche 281.50 besproken. De deadline voor de indiening van betaalde commissies, erelonen, ... m.b.t. 2018 was 30.06.2019....
Meer

Filter uw resultaat

Filter het zoekresultaat op hulpmiddelen en/of thema's en trefwoorden.

Thema's en trefwoorden

        Alles tonen (10)
Geactualiseerd op: 22.10.2019
Doorzoek 'belasting-adviezen​.be'

Meer van Indicator