Artikeldatabank - Thema: 'Controle & geschillen' - Trefwoord: 'Belastingcontrole'

 
Schriftelijke volmacht nodig voor brieven aan de fiscus? Publicatiedatum: 17.04.2020
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Twee bestuurders ontvangen berichten van wijziging en kennisgevingen van aanslag van ambtswege, waarop een boekhouder antwoordt. De fiscus vindt de antwoorden ongeldig omdat er volgens hem geen bewijs was dat de boekhouder een volmacht had. Was de rechter het daarmee eens?
Meer
Aanslag geheime commissielonen op rekening-courant (rc)? Publicatiedatum: 20.09.2019
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
De zaakvoerders van een bvba hebben een tegoed op hun vennootschap van ± € 49.500. De controleur past op dit bedrag de aanslag geheime commissielonen toe omdat het om zgn. verdoken meerwinsten zou gaan. Wat vond de rechter daarvan en wat is het verschil tussen verdoken meerwinsten en verdoken reserves?
Meer
Moet u bestanden en papieren meegeven of opsturen? Publicatiedatum: 09.09.2019
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
U krijgt een fiscale controle en de controleur vraagt om een kopie van boekhoudbestanden of wil papieren meenemen. Hoe reageert u daarop en is het antwoord hetzelfde als hij u vraagt om bestanden of documenten op te sturen?
Meer
Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus? Publicatiedatum: 28.06.2019
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...
Meer
Kan de fiscus voortaan tien jaar teruggaan in de tijd? Publicatiedatum: 03.05.2019
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Een wet van 11.02.2019 heeft een nieuwe buitengewone fiscale onderzoeks- en aanslagtermijn ingevoerd van 10 jaar. Onder welke voorwaarden kan de fiscus daarvan gebruikmaken, welke andere buitengewone termijnen zijn er nog en wat is eigenlijk de gewone onderzoeks- en aanslagtermijn?
Meer
Mag uw werknemer de fiscus helpen? Publicatiedatum: 17.04.2019
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Bij een BBI-controle, vragen de controleurs aan een bediende om een aantal computerbestanden te kopiëren, wat zij zonder protest doet. Volgens de bedrijfsleiders zijn die bestanden onrechtmatig verkregen bewijs. Wat zei Cassatie hierover?
Meer
Omzet van een maand extrapoleren naar een jaar? Publicatiedatum: 14.12.2018
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Een belastingcontroleur stelt vast dat niet alle leveringen gefactureerd worden. Hij reconstrueert de zwarte omzet voor één maand, extrapoleert die naar een jaar en onderwerpt dit bedrag aan de AGC. Wat zei de rechter daarover?
Meer
Moet de fiscus een verbeterde jaarrekening aanvaarden? Publicatiedatum: 15.01.2018
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Een bvba wordt belast op een overschatting van het passief, omdat ze geen uitleg heeft voor een bedrag dat als schuld geboekt is. Nadien komt de bvba met een verklaring en een verbeterde jaarrekening. Moet de fiscus die aanvaarden?
Meer
De fiscus op bezoek: wat mag hij doen en wat niet? Publicatiedatum: 07.11.2017
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
Wanneer u bezoek krijgt van de fiscus, kan er discussie ontstaan over wat de controleurs mogen doen en wat niet. Wat als u de toegang of inzage weigert? Het Grondwettelijk Hof zette in een arrest van 12.10.2017 de puntjes op de i.
Meer
Aangekondigde controleacties 2017 Publicatiedatum: 15.05.2017
Artikeldatabank » Controle & geschillen » Belastingcontrole
De lijst van wie zich dit jaar aan een fiscale controle mag verwachten, is weer gepubliceerd! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...
Meer

Filter uw resultaat

Filter het zoekresultaat op hulpmiddelen en/of thema's en trefwoorden.

Thema's en trefwoorden

        Alles tonen (3923)
Geactualiseerd op: 07.08.2020
Doorzoek 'belasting-adviezen​.be'

Meer van Indicator